Amaçlar

 • Çocuklara deniz ve denizcilik sevgisi aşılamak,
 • Denizciliği yaygınlaştırmak,
 • Çocukların su sporları (yüzme, kürek, yelken, sörf vs.) konusundaki farkındalıklarını artırmak, bu sporlara özendirmek,
 • Çocukların, deniz ve denizcilikle ilgili kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, yelken/spor kulüplerini tanımalarını sağlamak,
 • Deniz kirliliği hakkında farkındalık yaratmak, denizlerin korunması amacıyla bilinç oluşturmak,
 • Çocukların sualtı dünyası ile tanışmasını sağlamak,
 • Çocukların denizcilik tarihi ile tanışmalarını sağlamak,
 • Çocukların denizcilik terimleri, objeleri, yarışmaları, şarkıları ile tanışmalarını sağlamak,
 • Değişik tekne tipleri ile tanışmalarını ve seyir yapmalarını sağlamak, (yelken, kayık, rib bot, zodyak bot vs.),
 • Çocukların deniz ve denizciliğe dair sportif, kültürel, sosyal, eğitsel gelişimleri için maddi kaynak oluşturmak,
 • Çocukların diğer bölgelerde de bu bayramı deniz ile iç içe kutlamaları konusunda bir model oluşturmak.